หมวดหมู่:

fàrmac

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfàrmac

 • การออกเสียง : cinoxacina cinoxacina [ca]
 • การออกเสียง : difenhidramina difenhidramina [ca]
 • การออกเสียง : guanfacina guanfacina [pt]
 • การออกเสียง : glicerofosfat de calci glicerofosfat de calci [ca]
 • การออกเสียง : àcid bòric àcid bòric [ca]
 • การออกเสียง : al·lopurinol al·lopurinol [ca]
 • การออกเสียง : glutaraldehid glutaraldehid [ca]
 • การออกเสียง : niclosamida niclosamida [ca]
 • การออกเสียง : prednisolona prednisolona [pt]
 • การออกเสียง : maprotilina maprotilina [ca]
 • การออกเสียง : dimentindè dimentindè [ca]
 • การออกเสียง : propantelina propantelina [ca]
 • การออกเสียง : cafeïna cafeïna [ca]
 • การออกเสียง : labetalol labetalol [pt]
 • การออกเสียง : iohimbina iohimbina [ca]
 • การออกเสียง : tiamazole tiamazole [ca]
 • การออกเสียง : fenoximetilpenicil·lina fenoximetilpenicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : salicilat salicilat [ca]
 • การออกเสียง : cloramfenicol cloramfenicol [ca]
 • การออกเสียง : indometacina indometacina [pt]
 • การออกเสียง : formaldehid formaldehid [ca]
 • การออกเสียง : gliquidona gliquidona [pt]
 • การออกเสียง : sisomicina sisomicina [ca]
 • การออกเสียง : àcid tranexàmic àcid tranexàmic [ca]
 • การออกเสียง : benzilpenicil·lina benzilpenicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : pirogal·lol pirogal·lol [ca]
 • การออกเสียง : colecalciferol colecalciferol [ca]
 • การออกเสียง : colestiramina colestiramina [pt]
 • การออกเสียง : lactulosa lactulosa [ca]
 • การออกเสียง : àcid aminocaproic àcid aminocaproic [ca]
 • การออกเสียง : fluocinolona fluocinolona [ca]
 • การออกเสียง : oxatomida oxatomida [ca]
 • การออกเสียง : antitètan antitètan [ca]
 • การออกเสียง : cetoprofèn cetoprofèn [ca]
 • การออกเสียง : acetaminofèn acetaminofèn [ca]
 • การออกเสียง : bumetanida bumetanida [pt]
 • การออกเสียง : vitamina D vitamina D [ca]
 • การออกเสียง : heparina càlcica heparina càlcica [ca]
 • การออกเสียง : col·largol col·largol [ca]
 • การออกเสียง : nitrat de plata nitrat de plata [ca]
 • การออกเสียง : pizotilina pizotilina [ca]
 • การออกเสียง : prometazina prometazina [pt]
 • การออกเสียง : clonidina clonidina [pt]
 • การออกเสียง : levatiroxina levatiroxina [ca]
 • การออกเสียง : àcid nalidíxic àcid nalidíxic [ca]
 • การออกเสียง : pirimetamina pirimetamina [pt]
 • การออกเสียง : tretinoïna tretinoïna [ca]
 • การออกเสียง : àcid acètic àcid acètic [ca]
 • การออกเสียง : fenprocumona fenprocumona [ca]
 • การออกเสียง : tioxolona tioxolona [ca]
 • การออกเสียง : nitrat d'argent nitrat d'argent [ca]
 • การออกเสียง : tolmetina tolmetina [pt]
 • การออกเสียง : flumetasona flumetasona [ca]
 • การออกเสียง : dopa-L dopa-L [ca]
 • การออกเสียง : procaterol procaterol [pt]
 • การออกเสียง : teofil·lina teofil·lina [ca]
 • การออกเสียง : àcid salicílic àcid salicílic [ca]
 • การออกเสียง : gluconat de calci gluconat de calci [ca]
 • การออกเสียง : folat folat [ca]
 • การออกเสียง : salsalat salsalat [ca]
 • การออกเสียง : colistina colistina [pt]
 • การออกเสียง : acetilsalicílic acetilsalicílic [ca]
 • การออกเสียง : cefalotina cefalotina [pt]
 • การออกเสียง : warfarina warfarina [ca]
 • การออกเสียง : penicil·lina G penicil·lina G [ca]
 • การออกเสียง : cianocobalamina cianocobalamina [ca]
 • การออกเสียง : cefapirina cefapirina [ca]
 • การออกเสียง : alum potàssic alum potàssic [ca]
 • การออกเสียง : argent col·loïdal argent col·loïdal [ca]
 • การออกเสียง : cefradina cefradina [pt]
 • การออกเสียง : bromur d'ipratropi bromur d'ipratropi [ca]
 • การออกเสียง : sulfur de seleni sulfur de seleni [ca]
 • การออกเสียง : carbamazepina carbamazepina [pt]
 • การออกเสียง : dextropropoxifè dextropropoxifè [ca]
 • การออกเสียง : amantadina amantadina [ca]
 • การออกเสียง : benzè benzè [ca]
 • การออกเสียง : fluorometalona fluorometalona [ca]
 • การออกเสียง : àcid cromoglícic àcid cromoglícic [ca]
 • การออกเสียง : econazole econazole [ca]
 • การออกเสียง : terbutalina terbutalina [pt]
 • การออกเสียง : noretindrona noretindrona [ca]
 • การออกเสียง : tioridazina tioridazina [pt]
 • การออกเสียง : pindolol pindolol [ca]
 • การออกเสียง : potàssica potàssica [ca]
 • การออกเสียง : metilprednisolona metilprednisolona [pt]
 • การออกเสียง : formol formol [es]
 • การออกเสียง : aloxipirina aloxipirina [ca]
 • การออกเสียง : sulfasalazina sulfasalazina [pt]
 • การออกเสียง : prazosina prazosina [pt]
 • การออกเสียง : orfenadrina orfenadrina [it]
 • การออกเสียง : clemizole clemizole [ca]
 • การออกเสียง : amilorida amilorida [ca]
 • การออกเสียง : nitroglicerol nitroglicerol [ca]
 • การออกเสียง : cinnarizina cinnarizina [ca]
 • การออกเสียง : potassi potassi [ca]
 • การออกเสียง : àcid quenodesoxicòlic àcid quenodesoxicòlic [ca]
 • การออกเสียง : procaïna procaïna [ca]
 • การออกเสียง : al·lantoïna al·lantoïna [ca]
 • การออกเสียง : àcid nicotínic àcid nicotínic [ca]
 • การออกเสียง : trifluoperazina trifluoperazina [ca]