หมวดหมู่:

fàrmac

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfàrmac

 • การออกเสียง : clorur d'alumini clorur d'alumini [ca]
 • การออกเสียง : isoniazida isoniazida [pt]
 • การออกเสียง : trihexifenidil trihexifenidil [ca]
 • การออกเสียง : trimipramina trimipramina [pt]
 • การออกเสียง : sulindac sulindac [en]
 • การออกเสียง : càmfora càmfora [ca]
 • การออกเสียง : tiamina tiamina [pt]
 • การออกเสียง : benserazida benserazida [ca]
 • การออกเสียง : àcid valproic àcid valproic [ca]
 • การออกเสียง : oxprenolol oxprenolol [ca]
 • การออกเสียง : valproat valproat [ca]
 • การออกเสียง : alfametildopa alfametildopa [ca]
 • การออกเสียง : norgestrel norgestrel [pt]
 • การออกเสียง : dicloxacil·lina dicloxacil·lina [ca]
 • การออกเสียง : tocoferol tocoferol [pt]
 • การออกเสียง : pentazocina pentazocina [pt]
 • การออกเสียง : difenoxilat difenoxilat [ca]
 • การออกเสียง : sòdica sòdica [ca]
 • การออกเสียง : àcid retinoic àcid retinoic [ca]
 • การออกเสียง : espectinomicina espectinomicina [pt]
 • การออกเสียง : bromocriptina bromocriptina [pt]
 • การออกเสียง : dipirona dipirona [pt]
 • การออกเสียง : amoxapina amoxapina [ca]
 • การออกเสียง : Probenecida Probenecida [pt]
 • การออกเสียง : boricat boricat [ca]
 • การออกเสียง : meperidina meperidina [ca]
 • การออกเสียง : terfenadina terfenadina [pt]
 • การออกเสียง : tetraclorur de carboni tetraclorur de carboni [ca]
 • การออกเสียง : clortrimazole clortrimazole [ca]
 • การออกเสียง : ciproterona ciproterona [pt]
 • การออกเสียง : fenbufèn fenbufèn [ca]
 • การออกเสียง : merbromina merbromina [it]
 • การออกเสียง : valproat sòdic valproat sòdic [ca]
 • การออกเสียง : àcid pipemídic àcid pipemídic [ca]
 • การออกเสียง : miconazole miconazole [ca]
 • การออกเสียง : Clorotiazida Clorotiazida [pt]
 • การออกเสียง : aneurina aneurina [ca]
 • การออกเสียง : ictiol ictiol [es]
 • การออกเสียง : desònid desònid [ca]
 • การออกเสียง : flufenazina flufenazina [pt]
 • การออกเสียง : penicil·lina penicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : bufexamac bufexamac [ca]
 • การออกเสียง : hamamelis hamamelis [ca]
 • การออกเสียง : dimetotiazina dimetotiazina [pt]
 • การออกเสียง : amoníac amoníac [ca]
 • การออกเสียง : nicumalona nicumalona [ca]
 • การออกเสียง : amoxicil·lina amoxicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : bisacodil bisacodil [pt]
 • การออกเสียง : rifampicina rifampicina [pt]
 • การออกเสียง : halcinònid halcinònid [ca]
 • การออกเสียง : quinidina quinidina [pt]
 • การออกเสียง : amodiaquina amodiaquina [ca]
 • การออกเสียง : naftalè naftalè [ca]
 • การออกเสียง : metixè metixè [ca]
 • การออกเสียง : clorimipramina clorimipramina [ca]
 • การออกเสียง : tiabendazole tiabendazole [ca]
 • การออกเสียง : ictamol ictamol [ca]
 • การออกเสียง : azatadina azatadina [ca]
 • การออกเสียง : desoxicortona desoxicortona [pt]
 • การออกเสียง : Oxandrolona Oxandrolona [pt]
 • การออกเสียง : cefacetril cefacetril [ca]
 • การออกเสียง : hexoprenalina hexoprenalina [ca]
 • การออกเสียง : hidralazina hidralazina [pt]
 • การออกเสียง : glicerol glicerol [pt]
 • การออกเสียง : gliclazida gliclazida [pt]
 • การออกเสียง : biperidèn biperidèn [ca]
 • การออกเสียง : codeïna codeïna [ca]
 • การออกเสียง : amitriptilina amitriptilina [ca]
 • การออกเสียง : digoxina digoxina [ca]
 • การออกเสียง : ciproheptadina ciproheptadina [ca]
 • การออกเสียง : acetobutolol acetobutolol [ca]
 • การออกเสียง : captopril captopril [pt]
 • การออกเสียง : cetoconazole cetoconazole [ca]
 • การออกเสียง : nefopam nefopam [ca]
 • การออกเสียง : alclofenac alclofenac [ca]
 • การออกเสียง : hidroxizina hidroxizina [pt]
 • การออกเสียง : àcid làctic àcid làctic [ca]
 • การออกเสียง : sulfametoxazole sulfametoxazole [ca]
 • การออกเสียง : cisteïna cisteïna [ca]
 • การออกเสียง : antixarampió antixarampió [ca]
 • การออกเสียง : cocaïna cocaïna [ca]
 • การออกเสียง : mepiramina mepiramina [pt]
 • การออกเสียง : difenilhidantoïna difenilhidantoïna [ca]
 • การออกเสียง : ibuprofèn ibuprofèn [ca]
 • การออกเสียง : tolnaftat tolnaftat [ca]
 • การออกเสียง : oxazepam oxazepam [pt]
 • การออกเสียง : hidrocortisona hidrocortisona [pt]
 • การออกเสียง : prednisona prednisona [ca]
 • การออกเสียง : fludrocortisona fludrocortisona [ca]
 • การออกเสียง : ranitidina ranitidina [pt]
 • การออกเสียง : dexclorfeniramina dexclorfeniramina [pt]
 • การออกเสียง : minociclina minociclina [pt]
 • การออกเสียง : betametasona betametasona [pt]
 • การออกเสียง : dextrometorfan dextrometorfan [ca]
 • การออกเสียง : eritromicina eritromicina [pt]
 • การออกเสียง : antirubèola antirubèola [ca]
 • การออกเสียง : imipramina imipramina [pt]
 • การออกเสียง : flucloxacil·lina flucloxacil·lina [ca]
 • การออกเสียง : benorilat benorilat [ca]
 • การออกเสียง : nicardipina nicardipina [ca]