หมวดหมู่:

fàrmac

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfàrmac

 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : Disulfiram Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : rifampicina rifampicina [pt]
 • การออกเสียง : warfarina warfarina [ca]
 • การออกเสียง : xipamida xipamida [pt]
 • การออกเสียง : tumenol tumenol [ca]
 • การออกเสียง : hidro-alcohòlic hidro-alcohòlic [ca]
 • การออกเสียง : òxid de zinc òxid de zinc [ca]
 • การออกเสียง : excipient excipient [en]
 • การออกเสียง : valproat sòdic valproat sòdic [ca]
 • การออกเสียง : vincamina vincamina [pt]
 • การออกเสียง : vitamina D vitamina D [ca]
 • การออกเสียง : tobramicina tobramicina [pt]
 • การออกเสียง : triprolidina triprolidina [pt]
 • การออกเสียง : tiamina tiamina [pt]
 • การออกเสียง : triamterè triamterè [ca]
 • การออกเสียง : tocoferol tocoferol [pt]
 • การออกเสียง : tinidazole tinidazole [ca]
 • การออกเสียง : trifluoperazina trifluoperazina [ca]
 • การออกเสียง : tolbutamida tolbutamida [pt]
 • การออกเสียง : tioridazina tioridazina [pt]
 • การออกเสียง : trihexifenidil trihexifenidil [ca]
 • การออกเสียง : tolmetina tolmetina [pt]
 • การออกเสียง : tioxolona tioxolona [ca]
 • การออกเสียง : tolnaftat tolnaftat [ca]
 • การออกเสียง : tiroglobulina tiroglobulina [ca]
 • การออกเสียง : trimipramina trimipramina [pt]
 • การออกเสียง : tretinoïna tretinoïna [ca]
 • การออกเสียง : tiroxina tiroxina [it]
 • การออกเสียง : trinitroglicerina trinitroglicerina [ca]
 • การออกเสียง : triamcinolona triamcinolona [ca]
 • การออกเสียง : metimazole metimazole [ca]
 • การออกเสียง : tiamazole tiamazole [ca]
 • การออกเสียง : prednilidè prednilidè [ca]
 • การออกเสียง : terbutalina terbutalina [pt]
 • การออกเสียง : ranitidina ranitidina [pt]
 • การออกเสียง : sulfinpirazona sulfinpirazona [ca]
 • การออกเสียง : progesterona progesterona [es]
 • การออกเสียง : sisomicina sisomicina [ca]
 • การออกเสียง : prednisolona prednisolona [pt]
 • การออกเสียง : terfenadina terfenadina [pt]
 • การออกเสียง : resorcinol resorcinol [pt]
 • การออกเสียง : sulfur de seleni sulfur de seleni [ca]
 • การออกเสียง : prometazina prometazina [pt]
 • การออกเสียง : prednisona prednisona [ca]
 • การออกเสียง : Testosterona Testosterona [pt]
 • การออกเสียง : sulindac sulindac [en]
 • การออกเสียง : propantelina propantelina [ca]
 • การออกเสียง : sotalol sotalol [pt]
 • การออกเสียง : Probenecida Probenecida [pt]
 • การออกเสียง : tetraciclina tetraciclina [es]
 • การออกเสียง : salazosulfapiridina salazosulfapiridina [ca]
 • การออกเสียง : talc talc [fr]
 • การออกเสียง : propiltiouracil propiltiouracil [ca]
 • การออกเสียง : sucralfat sucralfat [ca]
 • การออกเสียง : teofil·lina teofil·lina [ca]
 • การออกเสียง : propranolol propranolol [en]
 • การออกเสียง : procaterol procaterol [pt]
 • การออกเสียง : tiabendazole tiabendazole [ca]
 • การออกเสียง : salsalat salsalat [ca]
 • การออกเสียง : prazosina prazosina [pt]
 • การออกเสียง : quinidina quinidina [pt]
 • การออกเสียง : sulfasalazina sulfasalazina [pt]
 • การออกเสียง : prociclidina prociclidina [pt]
 • การออกเสียง : seleni seleni [ca]
 • การออกเสียง : pirvini pirvini [ca]
 • การออกเสียง : pindolol pindolol [ca]
 • การออกเสียง : pizotilina pizotilina [ca]
 • การออกเสียง : piperazina piperazina [it]
 • การออกเสียง : nitrat de plata nitrat de plata [ca]
 • การออกเสียง : politiazida politiazida [ca]
 • การออกเสียง : piracetam piracetam [en]
 • การออกเสียง : potassi potassi [ca]
 • การออกเสียง : piridoxina piridoxina [pt]
 • การออกเสียง : pirimetamina pirimetamina [pt]
 • การออกเสียง : pirogal·lol pirogal·lol [ca]
 • การออกเสียง : penicil·lina G penicil·lina G [ca]
 • การออกเสียง : penicil·lina V penicil·lina V [ca]
 • การออกเสียง : pentazocina pentazocina [pt]
 • การออกเสียง : petidina petidina [pt]
 • การออกเสียง : picosulfat sòdic picosulfat sòdic [ca]
 • การออกเสียง : norfloxacina norfloxacina [ca]
 • การออกเสียง : metoclopramida metoclopramida [ca]
 • การออกเสียง : parametasona parametasona [pt]
 • การออกเสียง : nistatina nistatina [pt]
 • การออกเสียง : oxazepam oxazepam [pt]
 • การออกเสียง : naproxèn naproxèn [ca]
 • การออกเสียง : norgestrel norgestrel [pt]
 • การออกเสียง : metoprolol metoprolol [pt]
 • การออกเสียง : penicil·lina penicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : nefopam nefopam [ca]
 • การออกเสียง : nortriptilina nortriptilina [pt]
 • การออกเสียง : metronidazole metronidazole [en]
 • การออกเสียง : Metiltestosterona Metiltestosterona [pt]
 • การออกเสียง : oxitetraciclina oxitetraciclina [pt]
 • การออกเสียง : nicardipina nicardipina [ca]
 • การออกเสียง : novocaïna novocaïna [ca]
 • การออกเสียง : miconazole miconazole [ca]
 • การออกเสียง : nitrofurantoïna nitrofurantoïna [ca]
 • การออกเสียง : oxprenolol oxprenolol [ca]