หมวดหมู่:

fàrmac

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfàrmac

 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : talc talc [en]
 • การออกเสียง : diclofenac diclofenac [en]
 • การออกเสียง : adrenalina adrenalina [es]
 • การออกเสียง : aspirina aspirina [it]
 • การออกเสียง : metoprolol metoprolol [pt]
 • การออกเสียง : diltiazem diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : propranolol propranolol [en]
 • การออกเสียง : diazepam diazepam [en]
 • การออกเสียง : metronidazole metronidazole [en]
 • การออกเสียง : colina colina [es]
 • การออกเสียง : acetona acetona [ca]
 • การออกเสียง : lorazepam lorazepam [en]
 • การออกเสียง : Testosterona Testosterona [pt]
 • การออกเสียง : clonazepam clonazepam [en]
 • การออกเสียง : fenol fenol [pt]
 • การออกเสียง : fluorouracil fluorouracil [en]
 • การออกเสียง : minoxidil minoxidil [pt]
 • การออกเสียง : cefadroxil cefadroxil [en]
 • การออกเสียง : iode iode [fr]
 • การออกเสียง : gentamicina gentamicina [pt]
 • การออกเสียง : Levonorgestrel Levonorgestrel [de]
 • การออกเสียง : buprenorfina buprenorfina [pt]
 • การออกเสียง : clindamicina clindamicina [pt]
 • การออกเสียง : Disulfiram Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : insulina insulina [pt]
 • การออกเสียง : cloroform cloroform [ro]
 • การออกเสียง : clomipramina clomipramina [pt]
 • การออกเสียง : piperazina piperazina [it]
 • การออกเสียง : tolbutamida tolbutamida [pt]
 • การออกเสียง : Cortisona Cortisona [es]
 • การออกเสียง : dipirona dipirona [pt]
 • การออกเสียง : etinilestradiol etinilestradiol [pt]
 • การออกเสียง : cefaclor cefaclor [pt]
 • การออกเสียง : metionina metionina [pt]
 • การออกเสียง : atenolol atenolol [en]
 • การออกเสียง : atropina atropina [pt]
 • การออกเสียง : epinefrina epinefrina [pt]
 • การออกเสียง : excipient excipient [en]
 • การออกเสียง : albuterol albuterol [en]
 • การออกเสียง : griseofulvina griseofulvina [pt]
 • การออกเสียง : Indapamida Indapamida [pt]
 • การออกเสียง : Acebutolol Acebutolol [de]
 • การออกเสียง : tobramicina tobramicina [pt]
 • การออกเสียง : progesterona progesterona [es]
 • การออกเสียง : resorcinol resorcinol [pt]
 • การออกเสียง : metildopa metildopa [pt]
 • การออกเสียง : triprolidina triprolidina [pt]
 • การออกเสียง : benzhexol benzhexol [en]
 • การออกเสียง : doxepina doxepina [pt]
 • การออกเสียง : glipizida glipizida [pt]
 • การออกเสียง : cloroquina cloroquina [pt]
 • การออกเสียง : metoclopramida metoclopramida [ca]
 • การออกเสียง : vincamina vincamina [pt]
 • การออกเสียง : furosemida furosemida [pt]
 • การออกเสียง : colestipol colestipol [en]
 • การออกเสียง : cefalexina cefalexina [pt]
 • การออกเสียง : tetraciclina tetraciclina [es]
 • การออกเสียง : etambutol etambutol [pt]
 • การออกเสียง : mebendazole mebendazole [en]
 • การออกเสียง : piracetam piracetam [en]
 • การออกเสียง : diflunisal diflunisal [pt]
 • การออกเสียง : astemizole astemizole [ca]
 • การออกเสียง : eosina eosina [it]
 • การออกเสียง : fosfomicina fosfomicina [pt]
 • การออกเสียง : tiroxina tiroxina [it]
 • การออกเสียง : cimetidina cimetidina [pt]
 • การออกเสียง : beclometasona beclometasona [pt]
 • การออกเสียง : hidrat de cloral hidrat de cloral [ca]
 • การออกเสียง : àcid fòlic àcid fòlic [ca]
 • การออกเสียง : doxiciclina doxiciclina [pt]
 • การออกเสียง : aminofil·lina aminofil·lina [ca]
 • การออกเสียง : hidroclorotiazida hidroclorotiazida [pt]
 • การออกเสียง : novocaïna novocaïna [ca]
 • การออกเสียง : benzbromarona benzbromarona [pt]
 • การออกเสียง : trimetoprim trimetoprim [ca]
 • การออกเสียง : oxitetraciclina oxitetraciclina [pt]
 • การออกเสียง : cromoglicat cromoglicat [ca]
 • การออกเสียง : sucralfat sucralfat [ca]
 • การออกเสียง : digitoxina digitoxina [pt]
 • การออกเสียง : benzatina benzatina [ca]
 • การออกเสียง : glibomurida glibomurida [ca]
 • การออกเสียง : sotalol sotalol [pt]
 • การออกเสียง : clobetasona clobetasona [pt]
 • การออกเสียง : naproxèn naproxèn [ca]
 • การออกเสียง : linestrenol linestrenol [pt]
 • การออกเสียง : norfloxacina norfloxacina [ca]
 • การออกเสียง : àcid tricloroacètic àcid tricloroacètic [ca]
 • การออกเสียง : tumenol tumenol [ca]
 • การออกเสียง : desoximetasona desoximetasona [pt]
 • การออกเสียง : ampicil·lina ampicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : hidro-alcohòlic hidro-alcohòlic [ca]
 • การออกเสียง : politiazida politiazida [ca]
 • การออกเสียง : àcid clavulànic àcid clavulànic [ca]
 • การออกเสียง : ipratropi ipratropi [ca]
 • การออกเสียง : dexametasona dexametasona [ca]
 • การออกเสียง : sulindac sulindac [en]
 • การออกเสียง : colquicina colquicina [ca]
 • การออกเสียง : trinitroglicerina trinitroglicerina [ca]
 • การออกเสียง : lindà lindà [ca]