หมวดหมู่:

expressions borrowed from French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexpressions borrowed from French

  • การออกเสียง : Vis-à-vis Vis-à-vis [en]
  • การออกเสียง : congé congé [fr]
  • การออกเสียง : aboiement aboiement [fr]