หมวดหมู่:

expresses surprize or astonishment

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexpresses surprize or astonishment

  • การออกเสียง : O jejku! O jejku! [pl]