• การออกเสียงคำว่า Cher Cher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sud sud [fr]
 • การออกเสียงคำว่า femme femme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Orgueil Orgueil [fr]
 • การออกเสียงคำว่า écueil écueil [fr]
 • การออกเสียงคำว่า accueil accueil [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cercueil Cercueil [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mille mille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า juin juin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ville ville [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hier hier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า baptême baptême [fr]
 • การออกเสียงคำว่า revolver revolver [en]
 • การออกเสียงคำว่า poêle poêle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cuiller cuiller [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Pastis Pastis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tonus Tonus [de]
 • การออกเสียงคำว่า suspense suspense [en]
 • การออกเสียงคำว่า processus processus [en]
 • การออกเสียงคำว่า but but [en]
 • การออกเสียงคำว่า tous tous [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sens sens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Iris Iris [en]
 • การออกเสียงคำว่า août août [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Monsieur Monsieur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า il faisait il faisait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faisaient faisaient [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faisiez faisiez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faisions faisions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faisais faisais [fr]