หมวดหมู่:

exceptions to phonetic rules in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexceptions to phonetic rules in French

 • การออกเสียง : Monsieur Monsieur [fr]
 • การออกเสียง : but but [en]
 • การออกเสียง : hier hier [fr]
 • การออกเสียง : août août [fr]
 • การออกเสียง : super super [en]
 • การออกเสียง : square square [en]
 • การออกเสียง : Mars Mars [fr]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : test test [en]
 • การออกเสียง : huit huit [fr]
 • การออกเสียง : juin juin [fr]
 • การออกเสียง : femme femme [fr]
 • การออกเสียง : juillet juillet [fr]
 • การออกเสียง : nous faisons nous faisons [fr]
 • การออกเสียง : mille mille [fr]
 • การออกเสียง : yaourt yaourt [fr]
 • การออกเสียง : automne automne [fr]
 • การออกเสียง : ville ville [fr]
 • การออกเสียง : Iris Iris [en]
 • การออกเสียง : agenda agenda [en]
 • การออกเสียง : tous tous [fr]
 • การออกเสียง : accueil accueil [fr]
 • การออกเสียง : hiver hiver [fr]
 • การออกเสียง : mat mat [en]
 • การออกเสียง : ours ours [fr]
 • การออกเสียง : poêle poêle [fr]
 • การออกเสียง : tranquille tranquille [fr]
 • การออกเสียง : slip slip [en]
 • การออกเสียง : mer mer [fr]
 • การออกเสียง : trop trop [fr]
 • การออกเสียง : sud sud [fr]
 • การออกเสียง : Christ Christ [en]
 • การออกเสียง : Cher Cher [fr]
 • การออกเสียง : sens sens [fr]
 • การออกเสียง : snob snob [fr]
 • การออกเสียง : exact exact [en]
 • การออกเสียง : suspense suspense [en]
 • การออกเสียง : revolver revolver [en]
 • การออกเสียง : lys lys [da]
 • การออกเสียง : hélas hélas [fr]
 • การออกเสียง : en fait en fait [fr]
 • การออกเสียง : technique technique [en]
 • การออกเสียง : ouest ouest [fr]
 • การออกเสียง : fier fier [fr]
 • การออกเสียง : orchestre orchestre [fr]
 • การออกเสียง : chœur chœur [fr]
 • การออกเสียง : faisons faisons [fr]
 • การออกเสียง : gaz gaz [fr]
 • การออกเสียง : Pastis Pastis [fr]
 • การออกเสียง : amer amer [fr]
 • การออกเสียง : fil fil [fr]
 • การออกเสียง : surfer surfer [en]
 • การออกเสียง : chrétien chrétien [fr]
 • การออกเสียง : processus processus [fr]
 • การออกเสียง : granit granit [fr]
 • การออกเสียง : ennuyer ennuyer [fr]
 • การออกเสียง : faisait faisait [fr]
 • การออกเสียง : au fait au fait [fr]
 • การออกเสียง : Cercueil Cercueil [fr]
 • การออกเสียง : cuiller cuiller [fr]
 • การออกเสียง : baptême baptême [fr]
 • การออกเสียง : barman barman [fr]
 • การออกเสียง : quatuor quatuor [fr]
 • การออกเสียง : recueillir recueillir [fr]
 • การออกเสียง : faisiez faisiez [fr]
 • การออกเสียง : Orgueil Orgueil [fr]
 • การออกเสียง : en plus en plus [fr]
 • การออกเสียง : faisais faisais [fr]
 • การออกเสียง : subtil subtil [fr]
 • การออกเสียง : faisaient faisaient [fr]
 • การออกเสียง : Recueil Recueil [fr]
 • การออกเสียง : il faisait il faisait [fr]
 • การออกเสียง : chef-d'œuvre chef-d'œuvre [fr]
 • การออกเสียง : les chips les chips [fr]
 • การออกเสียง : écueil écueil [fr]
 • การออกเสียง : en sus en sus [fr]
 • การออกเสียง : Tonus Tonus [de]
 • การออกเสียง : faisions faisions [fr]
 • การออกเสียง : silex silex [fr]
 • การออกเสียง : chrysanthème chrysanthème [fr]
 • การออกเสียง : archéologique archéologique [fr]