หมวดหมู่:

ewan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงewan

  • การออกเสียง : onlar
    onlar [tr]