หมวดหมู่:

evidente

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงevidente

  • การออกเสียง : ovvia ovvia [it]