หมวดหมู่:

European spelling

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEuropean spelling

  • การออกเสียง : centimetre centimetre [en]
  • การออกเสียง : kilometre kilometre [en]
  • การออกเสียง : kilometres kilometres [en]
  • การออกเสียง : metre metre [en]