หมวดหมู่:

European spelling

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEuropean spelling

 • การออกเสียง : kilometre
  kilometre [en]
 • การออกเสียง : kilometres
  kilometres [en]
 • การออกเสียง : metre
  metre [en]
 • การออกเสียง : centimetre
  centimetre [en]