หมวดหมู่:

European countries

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEuropean countries

 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Sverige Sverige [sv]
 • การออกเสียง : Italien Italien [fr]
 • การออกเสียง : Norge Norge [no]
 • การออกเสียง : 英国 英国 [zh]
 • การออกเสียง : 法国 法国 [zh]
 • การออกเสียง : Finland Finland [en]
 • การออกเสียง : 德国 德国 [zh]
 • การออกเสียง : Schweiz Schweiz [de]
 • การออกเสียง : Polen Polen [de]
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo [en]
 • การออกเสียง : Irland Irland [de]
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro [en]
 • การออกเสียง : Danmark Danmark [da]
 • การออกเสียง : 德國 德國 [wuu]
 • การออกเสียง : Spanien Spanien [de]
 • การออกเสียง : 俄罗斯 俄罗斯 [zh]
 • การออกเสียง : 西班牙 西班牙 [zh]
 • การออกเสียง : Ungarn Ungarn [de]
 • การออกเสียง : Luxemburg Luxemburg [de]
 • การออกเสียง : 芬兰 芬兰 [zh]
 • การออกเสียง : 英國 英國 [wuu]
 • การออกเสียง : 波兰 波兰 [zh]
 • การออกเสียง : Estland Estland [de]
 • การออกเสียง : Kroatien Kroatien [de]
 • การออกเสียง : 葡萄牙 葡萄牙 [zh]
 • การออกเสียง : Belgien Belgien [de]
 • การออกเสียง : 意大利 意大利 [zh]
 • การออกเสียง : 荷兰 荷兰 [yue]
 • การออกเสียง : Litauen Litauen [de]
 • การออกเสียง : 瑞典 瑞典 [zh]
 • การออกเสียง : 比利时 比利时 [zh]
 • การออกเสียง : 瑞士 瑞士 [zh]
 • การออกเสียง : Storbritannien Storbritannien [da]
 • การออกเสียง : 斯洛伐克 斯洛伐克 [zh]
 • การออกเสียง : 希腊 希腊 [zh]
 • การออกเสียง : 白俄罗斯 白俄罗斯 [zh]
 • การออกเสียง : Ungern Ungern [de]
 • การออกเสียง : 马其顿 马其顿 [zh]
 • การออกเสียง : Rumänien Rumänien [de]
 • การออกเสียง : 法國 法國 [zh]
 • การออกเสียง : Frankrike Frankrike [no]
 • การออกเสียง : 卢森堡 卢森堡 [zh]
 • การออกเสียง : 马耳他 马耳他 [zh]
 • การออกเสียง : リヒテンシュタイン リヒテンシュタイン [ja]
 • การออกเสียง : Bulgarien Bulgarien [de]
 • การออกเสียง : 荷蘭 荷蘭 [wuu]
 • การออกเสียง : 摩尔多瓦 摩尔多瓦 [zh]
 • การออกเสียง : Nederländerna Nederländerna [sv]
 • การออกเสียง : Albanien Albanien [de]
 • การออกเสียง : 匈牙利 匈牙利 [zh]
 • การออกเสียง : 白俄羅斯 白俄羅斯 [wuu]
 • การออกเสียง : 奧地利 奧地利 [zh]
 • การออกเสียง : 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 [zh]
 • การออกเสียง : 列支敦士登 列支敦士登 [zh]
 • การออกเสียง : 捷克 捷克 [zh]
 • การออกเสียง : 保加利亞 保加利亞 [yue]
 • การออกเสียง : 比利時 比利時 [zh]
 • การออกเสียง : Vatikanstaten Vatikanstaten [da]
 • การออกเสียง : 丹麦 丹麦 [zh]
 • การออกเสียง : 爱尔兰 爱尔兰 [hak]
 • การออกเสียง : 奥地利 奥地利 [wuu]
 • การออกเสียง : 挪威 挪威 [zh]
 • การออกเสียง : 俄羅斯 俄羅斯 [wuu]
 • การออกเสียง : 波蘭 波蘭 [zh]
 • การออกเสียง : 冰岛 冰岛 [zh]
 • การออกเสียง : Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina [sv]
 • การออกเสียง : Ryssland Ryssland [sv]
 • การออกเสียง : 克罗地亚 克罗地亚 [zh]
 • การออกเสียง : 黑山 黑山 [zh]
 • การออกเสียง : 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 愛沙尼亞 愛沙尼亞 [yue]
 • การออกเสียง : 塞浦路斯 塞浦路斯 [zh]
 • การออกเสียง : Lettland Lettland [sv]
 • การออกเสียง : Makedonien Makedonien [de]
 • การออกเสียง : Serbien Serbien [de]
 • การออกเสียง : Tjeckien Tjeckien [sv]
 • การออกเสียง : Österrike Österrike [sv]
 • การออกเสียง : 希臘 希臘 [wuu]
 • การออกเสียง : 立陶宛 立陶宛 [zh]
 • การออกเสียง : 梵蒂岡 梵蒂岡 [zh]
 • การออกเสียง : 克羅地亞 克羅地亞 [yue]
 • การออกเสียง : 爱沙尼亚 爱沙尼亚 [yue]
 • การออกเสียง : 丹麥 丹麥 [zh]
 • การออกเสียง : 烏克蘭 烏克蘭 [zh]
 • การออกเสียง : Grekland Grekland [sv]
 • การออกเสียง : 拉脱维亚 拉脱维亚 [zh]
 • การออกเสียง : 斯洛文尼亞 斯洛文尼亞 [zh]
 • การออกเสียง : 安道尔 安道尔 [zh]
 • การออกเสียง : 黑塞哥维那 黑塞哥维那 [zh]
 • การออกเสียง : 摩納哥 摩納哥 [zh]
 • การออกเสียง : 保加利亚 保加利亚 [zh]
 • การออกเสียง : 馬耳他 馬耳他 [zh]
 • การออกเสียง : pays européens pays européens [fr]
 • การออกเสียง : 安道爾 安道爾 [zh]
 • การออกเสียง : Moldavien Moldavien [sv]
 • การออกเสียง : 乌克兰 乌克兰 [zh]
 • การออกเสียง : 芬蘭 芬蘭 [zh]
 • การออกเสียง : 塞尔维亚 塞尔维亚 [zh]
 • การออกเสียง : 羅馬尼亞 羅馬尼亞 [zh]