หมวดหมู่:

eu sou

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeu sou

  • การออกเสียง : אהיה אהיה [he]