หมวดหมู่:

estación del año

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงestación del año

  • การออกเสียง : invierno invierno [es]
  • การออกเสียง : primavera primavera [it]
  • การออกเสียง : verano verano [es]
  • การออกเสียง : otoño otoño [es]
  • การออกเสียง : veroño veroño [es]
  • การออกเสียง : veranos veranos [es]
  • การออกเสียง : estío estío [es]