หมวดหมู่:

esquí pistes i remuntadors - Andorra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงesquí pistes i remuntadors - Andorra

 • การออกเสียง : Els Marrecs Els Marrecs [ca]
 • การออกเสียง : neret neret [ca]
 • การออกเสียง : La Coma del Forat La Coma del Forat [ca]
 • การออกเสียง : La Bassa La Bassa [ca]
 • การออกเสียง : Els Feixans Els Feixans [ca]
 • การออกเสียง : mufló mufló [ca]
 • การออกเสียง : oreneta oreneta [ca]
 • การออกเสียง : Creussans Creussans [ca]
 • การออกเสียง : La Portella del Mig La Portella del Mig [ca]
 • การออกเสียง : Jardí de neu Jardí de neu [ca]
 • การออกเสียง : El Besurt El Besurt [ca]
 • การออกเสียง : El Cubil El Cubil [ca]