หมวดหมู่:

español

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงespañol

 • การออกเสียง : pronunciación pronunciación [es]
 • การออกเสียง : Français Français [fr]
 • การออกเสียง : usted usted [es]
 • การออกเสียง : onomatopeya onomatopeya [es]
 • การออกเสียง : diaspora diaspora [en]
 • การออกเสียง : Paraná Paraná [pt]
 • การออกเสียง : estudiante estudiante [es]
 • การออกเสียง : burrito burrito [en]
 • การออกเสียง : chocar chocar [es]
 • การออกเสียง : San Juan San Juan [es]
 • การออกเสียง : San Luis San Luis [es]
 • การออกเสียง : Catamarca Catamarca [es]
 • การออกเสียง : Hagen Hagen [de]
 • การออกเสียง : Me llamo Jaime Me llamo Jaime [es]
 • การออกเสียง : Jujuy Jujuy [es]
 • การออกเสียง : Río Negro Río Negro [es]
 • การออกเสียง : Entre Ríos Entre Ríos [es]
 • การออกเสียง : salta salta [es]
 • การออกเสียง : Declaration of Independence Declaration of Independence [en]
 • การออกเสียง : pry pry [en]
 • การออกเสียง : Kate del Castillo Kate del Castillo [es]
 • การออกเสียง : abada abada [pt]
 • การออกเสียง : acceder acceder [es]
 • การออกเสียง : Misiones Misiones [es]
 • การออกเสียง : Boyacá Boyacá [es]
 • การออกเสียง : Santiago del Estero Santiago del Estero [es]
 • การออกเสียง : Sogamoso Sogamoso [es]
 • การออกเสียง : uncountable nouns uncountable nouns [en]
 • การออกเสียง : ¡Qué molleja! ¡Qué molleja! [es]
 • การออกเสียง : Chubut Chubut [es]
 • การออกเสียง : palabras de Venezuela palabras de Venezuela [es]
 • การออกเสียง : Chiribiquete Chiribiquete [es]
 • การออกเสียง : ¡Vergación! ¡Vergación! [es]
 • การออกเสียง : Caquetá Caquetá [es]
 • การออกเสียง : Chicó Chicó [es]
 • การออกเสียง : Jacobo Zabludovsky Jacobo Zabludovsky [es]
 • การออกเสียง : Zaque Zaque [es]
 • การออกเสียง : mimetizar mimetizar [pt]
 • การออกเสียง : Zipaquirá Zipaquirá [es]
 • การออกเสียง : Ticuna Ticuna [es]
 • การออกเสียง : Amacayacu Amacayacu [es]
 • การออกเสียง : Soy de Uruguay Soy de Uruguay [es]
 • การออกเสียง : replies replies [en]
 • การออกเสียง : Mirití Mirití [es]
 • การออกเสียง : Jacanamijoy Jacanamijoy [es]
 • การออกเสียง : Vinoteca Vinoteca [es]
 • การออกเสียง : الإسبانية الإسبانية [ar]
 • การออกเสียง : pernoctar pernoctar [es]
 • การออกเสียง : Usaquén Usaquén [es]
 • การออกเสียง : caxtiltlahtolli caxtiltlahtolli [nah]
 • การออกเสียง : Cahuinarí Cahuinarí [es]
 • การออกเสียง : consecutivamente consecutivamente [it]
 • การออกเสียง : Putumayo Putumayo [es]
 • การออกเสียง : Araracuara Araracuara [es]
 • การออกเสียง : Zipa Zipa [es]
 • การออกเสียง : Huitoto Huitoto [es]
 • การออกเสียง : Quimbaya Quimbaya [es]
 • การออกเสียง : Luis Piedrahita Luis Piedrahita [es]
 • การออกเสียง : Barichara Barichara [es]
 • การออกเสียง : Weeknd Weeknd [es]
 • การออกเสียง : máncer máncer [es]
 • การออกเสียง : Coyaima Coyaima [es]
 • การออกเสียง : Ramiriquí Ramiriquí [es]
 • การออกเสียง : mimetizarse mimetizarse [es]
 • การออกเสียง : Tristán de Luna y Arellano Tristán de Luna y Arellano [es]
 • การออกเสียง : aristocratiques aristocratiques [fr]
 • การออกเสียง : deshaz deshaz [es]
 • การออกเสียง : voy embora voy embora [pt]