หมวดหมู่:

espécies de vírus

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงespécies de vírus

 • การออกเสียง : adenovirus adenovirus [pt]
 • การออกเสียง : paramyxovirus paramyxovirus [pt]
 • การออกเสียง : negri negri [pt]
 • การออกเสียง : Coxsackie Coxsackie [en]
 • การออกเสียง : flaviviridae flaviviridae [pt]
 • การออกเสียง : hepadnaviridae hepadnaviridae [pt]
 • การออกเสียง : picornavirus picornavirus [en]
 • การออกเสียง : herpesviridae herpesviridae [pt]
 • การออกเสียง : filovírus filovírus [pt]
 • การออกเสียง : citomegalovírus citomegalovírus [pt]
 • การออกเสียง : retroviridae retroviridae [pt]
 • การออกเสียง : HTLV-1 HTLV-1 [pt]
 • การออกเสียง : papilomavirus papilomavirus [pt]
 • การออกเสียง : rhabdovirus rhabdovirus [pt]
 • การออกเสียง : rudivírus rudivírus [pt]
 • การออกเสียง : carga viral carga viral [pt]
 • การออกเสียง : coronavírus coronavírus [pt]
 • การออกเสียง : vírus reemergente vírus reemergente [pt]
 • การออกเสียง : herpesvirales herpesvirales [pt]
 • การออกเสียง : caudovirales caudovirales [pt]
 • การออกเสียง : capsídeo capsídeo [pt]
 • การออกเสียง : astrovirus astrovirus [pt]
 • การออกเสียง : marseillevirus marseillevirus [pt]
 • การออกเสียง : bunyaviridae bunyaviridae [pt]
 • การออกเสียง : cápsula viral cápsula viral [pt]
 • การออกเสียง : orthopoxvirus orthopoxvirus [pt]
 • การออกเสียง : bocavirus bocavirus [pt]
 • การออกเสียง : capsômero capsômero [pt]
 • การออกเสียง : picornavirales picornavirales [pt]
 • การออกเสียง : enterovírus enterovírus [pt]
 • การออกเสียง : seroconversão seroconversão [pt]
 • การออกเสียง : rotavírus rotavírus [pt]
 • การออกเสียง : vírus da imunodeficiência humana vírus da imunodeficiência humana [pt]
 • การออกเสียง : transdução transdução [pt]
 • การออกเสียง : arenaviridae arenaviridae [pt]
 • การออกเสียง : nidovirales nidovirales [pt]
 • การออกเสียง : norovírus norovírus [pt]
 • การออกเสียง : chapare arenavírus chapare arenavírus [pt]
 • การออกเสียง : arenavírus arenavírus [pt]
 • การออกเสียง : tymovirales tymovirales [pt]
 • การออกเสียง : oncovírus oncovírus [pt]
 • การออกเสียง : poxviridae poxviridae [pt]