หมวดหมู่:

erhöhung

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงerhöhung

  • การออกเสียง : hören hören [de]