• การออกเสียงคำว่า botri botri [it]
  • การออกเสียงคำว่า bozzolina bozzolina [it]