• การออกเสียงคำว่า René Malaise René Malaise [sv]
 • การออกเสียงคำว่า ergate ergate [en]
 • การออกเสียงคำว่า buccula buccula [en]
 • การออกเสียงคำว่า cercus cercus [en]
 • การออกเสียงคำว่า scrobe scrobe [en]
 • การออกเสียงคำว่า zajadek zajadek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า papillon papillon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pluskolec pluskolec [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wścieklica zwyczajna wścieklica zwyczajna [pl]
 • การออกเสียงคำว่า baldurek wąski baldurek wąski [pl]
 • การออกเสียงคำว่า bęblik dwuplamek bęblik dwuplamek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า moskit moskit [pl]
 • การออกเสียงคำว่า błyszczek punktowany błyszczek punktowany [pl]
 • การออกเสียงคำว่า byliniak rudawy byliniak rudawy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า aborczyniec aborczyniec [pl]
 • การออกเสียงคำว่า biedroneczka łąkowa biedroneczka łąkowa [pl]
 • การออกเสียงคำว่า bezrąbek sadowiec bezrąbek sadowiec [pl]
 • การออกเสียงคำว่า bzyg bzyg [pl]
 • การออกเสียงคำว่า turkuć podjadek turkuć podjadek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า brudnica nieparka brudnica nieparka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า gza gza [en]
 • การออกเสียงคำว่า termitaria termitaria [en]
 • การออกเสียงคำว่า ligula ligula [la]
 • การออกเสียงคำว่า Aner Aner [he]
 • การออกเสียงคำว่า Trachee Trachee [de]
 • การออกเสียงคำว่า ephemera ephemera [en]
 • การออกเสียงคำว่า lava-cu lava-cu [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Carabidae Carabidae [en]
 • การออกเสียงคำว่า dipterology dipterology [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gastrodermis Gastrodermis [de]