หมวดหมู่:

Enjoy your meal!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnjoy your meal!

  • การออกเสียง : smacznego smacznego [pl]