หมวดหมู่:

Enjoy your meal!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnjoy your meal!

  • การออกเสียง : smacznego
    smacznego [pl]