หมวดหมู่:

english version

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงenglish version

  • การออกเสียง : coupé coupé [de]
  • การออกเสียง : chateau chateau [en]