หมวดหมู่:

English version/governess

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnglish version/governess

  • การออกเสียง : angielska angielska [pl]