หมวดหมู่:

English literature

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnglish literature

 • การออกเสียง : Abraham Cowley Abraham Cowley [en]
 • การออกเสียง : Abraham Moses Klein Abraham Moses Klein [en]
 • การออกเสียง : Alex la Guma Alex la Guma [en]
 • การออกเสียง : Alfred Prufrock Alfred Prufrock [en]
 • การออกเสียง : Alithea Alithea [en]
 • การออกเสียง : Andrew Marvell Andrew Marvell [en]
 • การออกเสียง : Animula Animula [la]
 • การออกเสียง : Annie Wobbler Annie Wobbler [en]
 • การออกเสียง : Archibald Lampman Archibald Lampman [en]
 • การออกเสียง : Arnold Wesker Arnold Wesker [en]
 • การออกเสียง : Arun Joshi Arun Joshi [en]
 • การออกเสียง : Axel Heyst Axel Heyst [en]
 • การออกเสียง : Barabas Barabas [de]
 • การออกเสียง : Ben Jonson Ben Jonson [en]
 • การออกเสียง : Bessie Head Bessie Head [en]
 • การออกเสียง : Bhabani Bhattacharya Bhabani Bhattacharya [en]
 • การออกเสียง : blank verse blank verse [en]
 • การออกเสียง : Bliss Carman Bliss Carman [en]
 • การออกเสียง : Boswell Boswell [en]
 • การออกเสียง : Brideshead Revisited Brideshead Revisited [en]
 • การออกเสียง : Brobdignagian Brobdignagian [en]
 • การออกเสียง : Caesar's Gallic Wars Caesar's Gallic Wars [en]
 • การออกเสียง : Caryl Churchill Caryl Churchill [en]
 • การออกเสียง : Catherine Spence Catherine Spence [en]
 • การออกเสียง : Celestial City Celestial City [en]
 • การออกเสียง : Charles George Douglas Roberts Charles George Douglas Roberts [en]
 • การออกเสียง : Charles Kingsley Charles Kingsley [en]
 • การออกเสียง : Christian's Journey Christian's Journey [en]
 • การออกเสียง : Christina Stead Christina Stead [en]
 • การออกเสียง : City of Destruction City of Destruction [en]
 • การออกเสียง : Clea Clea [en]
 • การออกเสียง : Colin Thomas Johnson Colin Thomas Johnson [en]
 • การออกเสียง : Daniel Deronda Daniel Deronda [en]
 • การออกเสียง : David Keith Williamson David Keith Williamson [en]
 • การออกเสียง : David Malouf David Malouf [en]
 • การออกเสียง : David Storey David Storey [en]
 • การออกเสียง : David Watt Ian Campbell David Watt Ian Campbell [en]
 • การออกเสียง : Deedee Deedee [en]
 • การออกเสียง : Dennis Brutus Dennis Brutus [en]
 • การออกเสียง : D. J. Enright D. J. Enright [en]
 • การออกเสียง : Donald Davie Donald Davie [en]
 • การออกเสียง : Dorothea Brooke Dorothea Brooke [en]
 • การออกเสียง : Dorothy Osborne Dorothy Osborne [en]
 • การออกเสียง : Duncan Campbell Scott Duncan Campbell Scott [en]
 • การออกเสียง : Dusklands Dusklands [en]
 • การออกเสียง : Earl Lovelace Earl Lovelace [en]
 • การออกเสียง : Edmund Waller Edmund Waller [en]
 • การออกเสียง : Edward Herbert Edward Herbert [en]
 • การออกเสียง : Edward Rochester Edward Rochester [en]
 • การออกเสียง : Edwin John Pratt Edwin John Pratt [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth Curren Elizabeth Curren [en]
 • การออกเสียง : Eloisa Eloisa [it]
 • การออกเสียง : Emily Pauline Johnson Emily Pauline Johnson [en]
 • การออกเสียง : Epicoene Epicoene [en]
 • การออกเสียง : Epithalamion Epithalamion [en]
 • การออกเสียง : Euphues Euphues [en]
 • การออกเสียง : Everyman Everyman [en]
 • การออกเสียง : farthingale farthingale [en]
 • การออกเสียง : Fastidius Brisk Fastidius Brisk [en]
 • การออกเสียง : Faustus Faustus [en]
 • การออกเสียง : Fay Weldon Fay Weldon [en]
 • การออกเสียง : Flecknoe Flecknoe [en]
 • การออกเสียง : Ford Madox Ford Ford Madox Ford [en]
 • การออกเสียง : Francis Beaumont Francis Beaumont [en]
 • การออกเสียง : Francis Quarles Francis Quarles [en]
 • การออกเสียง : Frederick Philip Grove Frederick Philip Grove [en]
 • การออกเสียง : Gabriel Okara Gabriel Okara [en]
 • การออกเสียง : Gaudete Gaudete [la]
 • การออกเสียง : Gaveston Gaveston [en]
 • การออกเสียง : Geoffrey Braithwaite Geoffrey Braithwaite [en]
 • การออกเสียง : Geoffrey Chaucer Geoffrey Chaucer [en]
 • การออกเสียง : Geoffrey Hill Geoffrey Hill [en]
 • การออกเสียง : George Eliot George Eliot [en]
 • การออกเสียง : George Gissing George Gissing [en]
 • การออกเสียง : George Lamming George Lamming [en]
 • การออกเสียง : George Puttenham George Puttenham [en]
 • การออกเสียง : Germaine Greer Germaine Greer [en]
 • การออกเสียง : Glyndower Glyndower [en]
 • การออกเสียง : Graham Swift Graham Swift [en]
 • การออกเสียง : hal hal [hu]
 • การออกเสียง : Hanif Kureishi Hanif Kureishi [en]
 • การออกเสียง : Heathcliff Heathcliff [en]
 • การออกเสียง : Henry Handel Richardson Henry Handel Richardson [en]
 • การออกเสียง : Henry Medwall Henry Medwall [en]
 • การออกเสียง : Henry Vaughan Henry Vaughan [en]
 • การออกเสียง : Hereward the Wake Hereward the Wake [en]
 • การออกเสียง : Holinshed Holinshed [en]
 • การออกเสียง : Howard Brenton Howard Brenton [en]
 • การออกเสียง : Hugh MacLennan Hugh MacLennan [en]
 • การออกเสียง : hyperbole hyperbole [en]
 • การออกเสียง : Irving Peter Layton Irving Peter Layton [en]
 • การออกเสียง : Isabella Valency Crawford Isabella Valency Crawford [en]
 • การออกเสียง : I. A. Richards I. A. Richards [en]
 • การออกเสียง : Jabberwock Jabberwock [en]
 • การออกเสียง : Jabberwocky Jabberwocky [en]
 • การออกเสียง : Jackie Kay Jackie Kay [en]
 • การออกเสียง : James Keir Baxter James Keir Baxter [en]
 • การออกเสียง : James Shirley James Shirley [en]
 • การออกเสียง : Sinclair Ross Sinclair Ross [en]
 • การออกเสียง : James Steerforth James Steerforth [en]