หมวดหมู่:

English literature

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnglish literature

 • การออกเสียง : hyperbole hyperbole [en]
 • การออกเสียง : Jane Eyre Jane Eyre [en]
 • การออกเสียง : noblesse oblige noblesse oblige [fr]
 • การออกเสียง : Wuthering Heights Wuthering Heights [en]
 • การออกเสียง : Pamela Pamela [en]
 • การออกเสียง : Geoffrey Chaucer Geoffrey Chaucer [en]
 • การออกเสียง : Ulysses Ulysses [en]
 • การออกเสียง : Thomas Stearns Eliot Thomas Stearns Eliot [en]
 • การออกเสียง : Pride and Prejudice Pride and Prejudice [en]
 • การออกเสียง : Mahabharata Mahabharata [mr]
 • การออกเสียง : Jabberwocky Jabberwocky [en]
 • การออกเสียง : Heathcliff Heathcliff [en]
 • การออกเสียง : Celestial City Celestial City [en]
 • การออกเสียง : Uriah Heep Uriah Heep [en]
 • การออกเสียง : Thomas Carew Thomas Carew [en]
 • การออกเสียง : Kazuo Ishiguro Kazuo Ishiguro [ja]
 • การออกเสียง : Gaudete Gaudete [la]
 • การออกเสียง : John Berger John Berger [en]
 • การออกเสียง : Le Morte d'Arthur Le Morte d'Arthur [en]
 • การออกเสียง : Lord of the Flies Lord of the Flies [en]
 • การออกเสียง : City of Destruction City of Destruction [en]
 • การออกเสียง : Germaine Greer Germaine Greer [en]
 • การออกเสียง : hal hal [hu]
 • การออกเสียง : Eloisa Eloisa [it]
 • การออกเสียง : John Donne John Donne [en]
 • การออกเสียง : Boswell Boswell [en]
 • การออกเสียง : farthingale farthingale [en]
 • การออกเสียง : Troilus and Criseyde Troilus and Criseyde [en]
 • การออกเสียง : Twenty-third Psalm Twenty-third Psalm [en]
 • การออกเสียง : Thomas Malory Thomas Malory [en]
 • การออกเสียง : Raphael Hythloday Raphael Hythloday [en]
 • การออกเสียง : Little Em'ly Little Em'ly [en]
 • การออกเสียง : Richard Lovelace Richard Lovelace [en]
 • การออกเสียง : Robert Service Robert Service [en]
 • การออกเสียง : Vanity Fair Vanity Fair [en]
 • การออกเสียง : Margaret Cavendish Margaret Cavendish [en]
 • การออกเสียง : John Bunyan John Bunyan [en]
 • การออกเสียง : blank verse blank verse [en]
 • การออกเสียง : Pilgrim's Progress Pilgrim's Progress [en]
 • การออกเสียง : Katherine Philips Katherine Philips [en]
 • การออกเสียง : James Shirley James Shirley [en]
 • การออกเสียง : Wole Soyinka Wole Soyinka [en]
 • การออกเสียง : John Webster John Webster [en]
 • การออกเสียง : Ofelia Ofelia [it]
 • การออกเสียง : Thomas Middleton Thomas Middleton [en]
 • การออกเสียง : Joseph Hall Joseph Hall [en]
 • การออกเสียง : William Tyndale William Tyndale [en]
 • การออกเสียง : King James I King James I [en]
 • การออกเสียง : John Milton John Milton [en]
 • การออกเสียง : Francis Beaumont Francis Beaumont [en]
 • การออกเสียง : Perkin Warbeck Perkin Warbeck [en]
 • การออกเสียง : John Fletcher John Fletcher [en]
 • การออกเสียง : Sir John Suckling Sir John Suckling [en]
 • การออกเสียง : Molesworth Molesworth [en]
 • การออกเสียง : T. S. Eliot T. S. Eliot [en]
 • การออกเสียง : Ruth Prawer Jhabvala Ruth Prawer Jhabvala [en]
 • การออกเสียง : Dorothy Osborne Dorothy Osborne [en]
 • การออกเสียง : Sir Thomas Overbury Sir Thomas Overbury [en]
 • การออกเสียง : Oroonoko Oroonoko [en]
 • การออกเสียง : Lady Mary Wroth Lady Mary Wroth [en]
 • การออกเสียง : Mr Rochester Mr Rochester [en]
 • การออกเสียง : Andrew Marvell Andrew Marvell [en]
 • การออกเสียง : Faustus Faustus [en]
 • การออกเสียง : Nora Barnacle Nora Barnacle [en]
 • การออกเสียง : Thomas Dekker Thomas Dekker [en]
 • การออกเสียง : John Ford John Ford [en]
 • การออกเสียง : Mr Casaubon Mr Casaubon [en]
 • การออกเสียง : Jeanette Winterson Jeanette Winterson [en]
 • การออกเสียง : Sanditon Sanditon [en]
 • การออกเสียง : Jabberwock Jabberwock [en]
 • การออกเสียง : Clea Clea [en]
 • การออกเสียง : Ben Jonson Ben Jonson [en]
 • การออกเสียง : Slough of Despond Slough of Despond [en]
 • การออกเสียง : Thomas Keneally Thomas Keneally [en]
 • การออกเสียง : Sordido Sordido [it]
 • การออกเสียง : Shahid Shahid [en]
 • การออกเสียง : Malcolm Lowry Malcolm Lowry [en]
 • การออกเสียง : Stephen Leacock Stephen Leacock [en]
 • การออกเสียง : Molloy Molloy [en]
 • การออกเสียง : Edward Herbert Edward Herbert [en]
 • การออกเสียง : Xavier Herbert Xavier Herbert [en]
 • การออกเสียง : Dorothea Brooke Dorothea Brooke [en]
 • การออกเสียง : R.K. Narayan R.K. Narayan [en]
 • การออกเสียง : George Eliot George Eliot [en]
 • การออกเสียง : Holinshed Holinshed [en]
 • การออกเสียง : William Davenant William Davenant [en]
 • การออกเสียง : Christian's Journey Christian's Journey [en]
 • การออกเสียง : Caryl Churchill Caryl Churchill [en]
 • การออกเสียง : Brideshead Revisited Brideshead Revisited [en]
 • การออกเสียง : Noah Claypole Noah Claypole [en]
 • การออกเสียง : The Family Reunion The Family Reunion [en]
 • การออกเสียง : Hanif Kureishi Hanif Kureishi [en]
 • การออกเสียง : Mr. Worldly Wiseman Mr. Worldly Wiseman [en]
 • การออกเสียง : Richard Crashaw Richard Crashaw [en]
 • การออกเสียง : Isabella Valency Crawford Isabella Valency Crawford [en]
 • การออกเสียง : Pip Simmons Pip Simmons [en]
 • การออกเสียง : Annie Wobbler Annie Wobbler [en]
 • การออกเสียง : Rockaby Rockaby [en]
 • การออกเสียง : Louis MacNeice Louis MacNeice [en]
 • การออกเสียง : Judith Arundell Wright Judith Arundell Wright [en]