หมวดหมู่:

English consonant blends

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnglish consonant blends

  • การออกเสียง : DR DR [pt]
  • การออกเสียง : PR PR [de]
  • การออกเสียง : br br [tr]
  • การออกเสียง : CL CL [ko]
  • การออกเสียง : PL PL [pl]