หมวดหมู่:

enfermedades

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงenfermedades

 • การออกเสียง : cancer cancer [en]
 • การออกเสียง : sida sida [es]
 • การออกเสียง : cáncer cáncer [es]
 • การออกเสียง : culebrilla culebrilla [es]
 • การออกเสียง : enfisema enfisema [es]
 • การออกเสียง : diarrea diarrea [es]
 • การออกเสียง : gota gota [es]
 • การออกเสียง : gripe gripe [es]
 • การออกเสียง : apnea del sueño apnea del sueño [es]
 • การออกเสียง : elefantiasis elefantiasis [es]
 • การออกเสียง : porfiria porfiria [pt]
 • การออกเสียง : dolor de cabeza dolor de cabeza [es]
 • การออกเสียง : bulimia bulimia [en]
 • การออกเสียง : síncope síncope [es]
 • การออกเสียง : escorbuto escorbuto [es]
 • การออกเสียง : hemorroides hemorroides [es]
 • การออกเสียง : Brucelosis Brucelosis [es]
 • การออกเสียง : leucemia leucemia [es]
 • การออกเสียง : alcoholismo alcoholismo [es]
 • การออกเสียง : ateroma ateroma [es]
 • การออกเสียง : glositis glositis [es]
 • การออกเสียง : hernia discal hernia discal [es]
 • การออกเสียง : colon irritable colon irritable [es]
 • การออกเสียง : enfermedad de Parkinson enfermedad de Parkinson [es]
 • การออกเสียง : anorexia nerviosa anorexia nerviosa [es]
 • การออกเสียง : dolor de garganta dolor de garganta [es]
 • การออกเสียง : dolor de espalda dolor de espalda [es]
 • การออกเสียง : estreñimiento estreñimiento [es]
 • การออกเสียง : gripe porcina gripe porcina [es]
 • การออกเสียง : ciática ciática [es]
 • การออกเสียง : enfermedad de Crohn enfermedad de Crohn [es]
 • การออกเสียง : cálculos renales cálculos renales [es]
 • การออกเสียง : aterosclerosis aterosclerosis [es]
 • การออกเสียง : colitis ulcerosa colitis ulcerosa [es]
 • การออกเสียง : hematémesis hematémesis [es]
 • การออกเสียง : fisura anal fisura anal [es]
 • การออกเสียง : diarrea clínica diarrea clínica [es]
 • การออกเสียง : fiebre de Malta fiebre de Malta [es]
 • การออกเสียง : congelación congelación [es]
 • การออกเสียง : diarrea del viajero diarrea del viajero [es]
 • การออกเสียง : accidente cerebrovascular (ictus) accidente cerebrovascular (ictus) [es]
 • การออกเสียง : dolor de oído dolor de oído [es]
 • การออกเสียง : anemia de Fanconi anemia de Fanconi [es]
 • การออกเสียง : degeneración macular del ojo degeneración macular del ojo [es]
 • การออกเสียง : absceso dental absceso dental [es]
 • การออกเสียง : cefaleas de tensión cefaleas de tensión [es]
 • การออกเสียง : embarazo en la adolescencia embarazo en la adolescencia [es]
 • การออกเสียง : asma bronquial asma bronquial [es]
 • การออกเสียง : citiasis renal citiasis renal [es]
 • การออกเสียง : coma etílico coma etílico [es]
 • การออกเสียง : desmayos y mareos desmayos y mareos [es]
 • การออกเสียง : calambres en los músculos calambres en los músculos [es]
 • การออกเสียง : ganglión ganglión [es]
 • การออกเสียง : cólico de riñón cólico de riñón [es]
 • การออกเสียง : bronquiectasias bronquiectasias [es]
 • การออกเสียง : anemias anemias [es]
 • การออกเสียง : callos y callosidades callos y callosidades [es]
 • การออกเสียง : bronquitis crónica bronquitis crónica [es]
 • การออกเสียง : enfermedades comunes enfermedades comunes [es]