หมวดหมู่:

endoniemen van plaatsen in Frankrijk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงendoniemen van plaatsen in Frankrijk

 • การออกเสียง : Bergen Bergen [no]
 • การออกเสียง : pene pene [it]
 • การออกเสียง : tienen tienen [es]
 • การออกเสียง : Stapel Stapel [de]
 • การออกเสียง : Kassel Kassel [de]
 • การออกเสียง : Abele Abele [it]
 • การออกเสียง : Kapelle Kapelle [de]
 • การออกเสียง : Wormhout Wormhout [fr]
 • การออกเสียง : Boeschepe Boeschepe [nl]
 • การออกเสียง : Moerbeke Moerbeke [nl]
 • การออกเสียง : Loon-Plage Loon-Plage [fr]
 • การออกเสียง : De Niepe-bij-Kassel De Niepe-bij-Kassel [nl]
 • การออกเสียง : Noord-Berkijn Noord-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Loon-Strand Loon-Strand [nl]
 • การออกเสียง : Nieuw-Berkijn Nieuw-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Vleteren Vleteren [nl]
 • การออกเสียง : Morbeke Morbeke [nl]
 • การออกเสียง : Holke Holke [nl]
 • การออกเสียง : Bambeke Bambeke [nl]
 • การออกเสียง : Westkappel Westkappel [nl]
 • การออกเสียง : Nieuwerleet Nieuwerleet [nl]
 • การออกเสียง : Arnijke Arnijke [nl]
 • การออกเสียง : Buisscheure Buisscheure [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Janskappel Sint-Janskappel [nl]
 • การออกเสียง : De Kribbe De Kribbe [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Momelingen Sint-Momelingen [nl]
 • การออกเสียง : Leffrinkhoeke Leffrinkhoeke [nl]
 • การออกเสียง : Bollezele Bollezele [nl]
 • การออกเสียง : Oudemonster Oudemonster [nl]
 • การออกเสียง : Kraaiwijk Kraaiwijk [nl]
 • การออกเสียง : Koppenaksfoort Koppenaksfoort [nl]
 • การออกเสียง : Warrem Warrem [nl]
 • การออกเสียง : Zurkel Zurkel [nl]
 • การออกเสียง : Loberge Loberge [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Mariakappel Sint-Mariakappel [nl]
 • การออกเสียง : Blaringen Blaringen [nl]
 • การออกเสียง : Winnezele Winnezele [nl]
 • การออกเสียง : Tetegem Tetegem [nl]
 • การออกเสียง : De Meulhoek De Meulhoek [nl]
 • การออกเสียง : Zerkel Zerkel [nl]
 • การออกเสียง : Nieuw-Koudekerke Nieuw-Koudekerke [nl]
 • การออกเสียง : Volkerinkhove Volkerinkhove [nl]
 • การออกเสียง : Eringem Eringem [nl]
 • การออกเสียง : De Niepe De Niepe [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Joris Sint-Joris [nl]
 • การออกเสียง : Moerkerke Moerkerke [nl]
 • การออกเสียง : Broksele Broksele [nl]
 • การออกเสียง : Ruisscheure Ruisscheure [nl]
 • การออกเสียง : Steenwerk Steenwerk [nl]
 • การออกเสียง : Den IJzel Den IJzel [nl]
 • การออกเสียง : Hondschote Hondschote [nl]
 • การออกเสียง : Ebblingem Ebblingem [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Momelijn Sint-Momelijn [nl]
 • การออกเสียง : Steenbeke Steenbeke [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pols Sint-Pols [nl]
 • การออกเสียง : Armbuitskappel Armbuitskappel [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pols-aan-Zee Sint-Pols-aan-Zee [nl]
 • การออกเสียง : Merkegem Merkegem [nl]
 • การออกเสียง : Houtkerke Houtkerke [nl]
 • การออกเสียง : Ledringem Ledringem [nl]
 • การออกเสียง : Waten Waten [de]
 • การออกเสียง : Hardenvoorde Hardenvoorde [nl]
 • การออกเสียง : Zoeterstee Zoeterstee [nl]
 • การออกเสียง : Bavinkhove Bavinkhove [nl]
 • การออกเสียง : Bieren Bieren [nl]
 • การออกเสียง : Den Park Den Park [nl]
 • การออกเสียง : Klein-Sinten Klein-Sinten [nl]
 • การออกเสียง : Oudezele Oudezele [nl]
 • การออกเสียง : Rozendaal Rozendaal [nl]
 • การออกเสียง : Zuid-Berkijn Zuid-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Groot-Filipsfort Groot-Filipsfort [nl]
 • การออกเสียง : Gijvelde Gijvelde [nl]
 • การออกเสียง : Malo-aan-Zee Malo-aan-Zee [nl]
 • การออกเสียง : Fort-Mardijk Fort-Mardijk [nl]
 • การออกเสียง : Terdegem Terdegem [nl]
 • การออกเสียง : Boeschepeberg Boeschepeberg [nl]
 • การออกเสียง : Kasselberg Kasselberg [nl]
 • การออกเสียง : Broekkerke Broekkerke [nl]
 • การออกเสียง : Noordpene Noordpene [nl]
 • การออกเสียง : Krochte Krochte [nl]
 • การออกเสียง : Boezegem Boezegem [nl]
 • การออกเสียง : Drooghout Drooghout [nl]
 • การออกเสียง : Strazele Strazele [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pietersbroek Sint-Pietersbroek [nl]
 • การออกเสียง : Hardefoort Hardefoort [nl]
 • การออกเสียง : Harrevoorde Harrevoorde [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Silvesterkappel Sint-Silvesterkappel [nl]
 • การออกเสียง : Kwaadieper Kwaadieper [nl]
 • การออกเสียง : Zwarte Berg Zwarte Berg [nl]
 • การออกเสียง : Lederzele Lederzele [nl]
 • การออกเสียง : Zuidkote Zuidkote [nl]
 • การออกเสียง : De Moeren De Moeren [nl]
 • การออกเสียง : Zuidpene Zuidpene [nl]
 • การออกเสียง : Mooimille Mooimille [nl]
 • การออกเสียง : De Gorge De Gorge [nl]
 • การออกเสียง : Wouwenberg Wouwenberg [nl]
 • การออกเสียง : Brayduinen Brayduinen [nl]
 • การออกเสียง : Wemaarskappel Wemaarskappel [nl]
 • การออกเสียง : De Walle De Walle [nl]
 • การออกเสียง : Stegers Stegers [nl]