• การออกเสียงคำว่า AES Eletropaulo AES Eletropaulo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า AG2 AG2 [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Amanco Amanco [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Ambev Ambev [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ArcelorMittal ArcelorMittal [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Banco Votorantim Banco Votorantim [pt]
 • การออกเสียงคำว่า BASF BASF [de]
 • การออกเสียงคำว่า BicBanco BicBanco [pt]
 • การออกเสียงคำว่า BMV BMV [ja]
 • การออกเสียงคำว่า BR Distribuidora BR Distribuidora [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Brascabos Brascabos [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Brasilata Brasilata [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Brasilprev Brasilprev [pt]
 • การออกเสียงคำว่า BV BV [pt]
 • การออกเสียงคำว่า BV Financeira BV Financeira [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Cargill Cargill [en]
 • การออกเสียงคำว่า Casa Sol Casa Sol [pt]
 • การออกเสียงคำว่า cielo cielo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Coats Têxtil Coats Têxtil [pt]
 • การออกเสียงคำว่า competitor competitor [en]
 • การออกเสียงคำว่า CPFL CPFL [pt]
 • การออกเสียงคำว่า CPFL Energia CPFL Energia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Deloitte Deloitte [en]
 • การออกเสียงคำว่า Duas Rodas Duas Rodas [pt]
 • การออกเสียงคำว่า EBX EBX [pt]
 • การออกเสียงคำว่า EcoRodovias EcoRodovias [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Eike Batista Eike Batista [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Electrolux Electrolux [it]
 • การออกเสียงคำว่า Eletrosul Eletrosul [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Ford Ford [en]