หมวดหมู่:

empresário

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงempresário

 • การออกเสียง : enpresaburu
  enpresaburu [eu]
 • การออกเสียง : Eike Batista
  Eike Batista [pt]
 • การออกเสียง : empresari
  empresari [ca]
 • การออกเสียง : Oscar Americano
  Oscar Americano [pt]