หมวดหมู่:

emperor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงemperor

 • การออกเสียง : 順帝 順帝 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : T'ang T'ang [tl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Alexios I Komnenos Alexios I Komnenos [en]
 • การออกเสียง : cesarza cesarza [pl]
 • การออกเสียง : 1804 1804 [it]
 • การออกเสียง : Augustus Augustus [nl]
 • การออกเสียง : ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തി [ml]
 • การออกเสียง : Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm II. [de]
 • การออกเสียง : 嵯峨 嵯峨 [ja]
 • การออกเสียง : 李元昊 李元昊 [yue]
 • การออกเสียง : 後花園 後花園 [ja]
 • การออกเสียง : 安寧 安寧 [ja]
 • การออกเสียง : 花園 花園 [ja]
 • การออกเสียง : Акихито Акихито [ru]
 • การออกเสียง : Macsen Wledig Macsen Wledig [cy]
 • การออกเสียง : Julius Caesar Julius Caesar [la]
 • การออกเสียง : 後二条 後二条 [ja]
 • การออกเสียง : mitsuhito mitsuhito [ja]
 • การออกเสียง : 神武天皇 神武天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 崇神天皇 崇神天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 村上天皇 村上天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 村上 村上 [ja]
 • การออกเสียง : 聖武天皇 (圣武天皇) 聖武天皇 (圣武天皇) [ja]
 • การออกเสียง : 安徳天皇 安徳天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 安德 (安徳) 安德 (安徳) [ja]
 • การออกเสียง : 正親町 正親町 [ja]
 • การออกเสียง : 後陽成 後陽成 [ja]
 • การออกเสียง : 後醍醐 後醍醐 [ja]
 • การออกเสียง : 天皇 天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 昭和天皇 昭和天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 大正 大正 [ja]
 • การออกเสียง : 大正天皇 大正天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 明治 明治 [ja]
 • การออกเสียง : 明治天皇 明治天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 桃園 桃園 [ja]
 • การออกเสียง : 神武 神武 [zh]
 • การออกเสียง : 綏靖 綏靖 [ja]
 • การออกเสียง : 懿徳 懿徳 [ja]
 • การออกเสียง : 孝昭 孝昭 [ja]
 • การออกเสียง : 孝安 孝安 [ja]
 • การออกเสียง : 孝霊 孝霊 [ja]
 • การออกเสียง : 孝元 孝元 [ja]
 • การออกเสียง : 開化 開化 [ja]
 • การออกเสียง : 崇神 崇神 [ja]
 • การออกเสียง : 垂仁 垂仁 [ja]
 • การออกเสียง : 景行 景行 [ja]
 • การออกเสียง : 成務 成務 [ja]
 • การออกเสียง : 仲哀 仲哀 [ja]
 • การออกเสียง : 應神 (応神) 應神 (応神) [ja]
 • การออกเสียง : 仁徳 仁徳 [ja]
 • การออกเสียง : 履中 履中 [ja]
 • การออกเสียง : 反正 反正 [zh]
 • การออกเสียง : 允恭 允恭 [ja]
 • การออกเสียง : 安康 安康 [zh]
 • การออกเสียง : 雄略 雄略 [ja]
 • การออกเสียง : 清寧 清寧 [ja]
 • การออกเสียง : 顕宗 顕宗 [ja]
 • การออกเสียง : 仁賢 仁賢 [ja]
 • การออกเสียง : 武烈 武烈 [ja]
 • การออกเสียง : 継体 継体 [ja]
 • การออกเสียง : 安閑 安閑 [ja]
 • การออกเสียง : 宣化 宣化 [zh]
 • การออกเสียง : 欽明 欽明 [ja]
 • การออกเสียง : 敏達 敏達 [ja]
 • การออกเสียง : 用明 用明 [ja]
 • การออกเสียง : 崇峻 崇峻 [ja]
 • การออกเสียง : 舒明 舒明 [ja]
 • การออกเสียง : 孝徳 孝徳 [ja]
 • การออกเสียง : 天智 天智 [ja]
 • การออกเสียง : 天武 天武 [ja]
 • การออกเสียง : 文武 文武 [ja]
 • การออกเสียง : 聖武 聖武 [ja]
 • การออกเสียง : 淳仁 淳仁 [ja]
 • การออกเสียง : 光仁 光仁 [ja]
 • การออกเสียง : 花山 花山 [ja]
 • การออกเสียง : 桓武 桓武 [ja]
 • การออกเสียง : 平城 平城 [ja]
 • การออกเสียง : 淳和 淳和 [ja]
 • การออกเสียง : 仁明 仁明 [ja]
 • การออกเสียง : 文徳 文徳 [ja]
 • การออกเสียง : 清和 清和 [ja]
 • การออกเสียง : 陽成 陽成 [ja]
 • การออกเสียง : 光孝 光孝 [ja]
 • การออกเสียง : 宇多 宇多 [ja]
 • การออกเสียง : 醍醐 醍醐 [ja]
 • การออกเสียง : 朱雀 朱雀 [ja]
 • การออกเสียง : 冷泉 冷泉 [ja]
 • การออกเสียง : 圓融 (円融) 圓融 (円融) [ja]
 • การออกเสียง : 一條 (一条) 一條 (一条) [ja]
 • การออกเสียง : 三條 三條 [ja]
 • การออกเสียง : 後一條 後一條 [ja]
 • การออกเสียง : 後朱雀 後朱雀 [ja]
 • การออกเสียง : 後冷泉 後冷泉 [ja]
 • การออกเสียง : 後三條 後三條 [ja]
 • การออกเสียง : 白河 白河 [ja]
 • การออกเสียง : 堀河 堀河 [ja]
 • การออกเสียง : 鳥羽 鳥羽 [ja]
 • การออกเสียง : 崇德 崇德 [ja]
 • การออกเสียง : 近衞 近衞 [ja]
 • การออกเสียง : 後白河 後白河 [ja]