• การออกเสียงคำว่า aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียงคำว่า lithium lithium [en]
 • การออกเสียงคำว่า aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียงคำว่า hydrogen hydrogen [en]
 • การออกเสียงคำว่า palladium palladium [en]
 • การออกเสียงคำว่า ferro ferro [pt]
 • การออกเสียงคำว่า halogen halogen [en]
 • การออกเสียงคำว่า helium helium [en]
 • การออกเสียงคำว่า calcium calcium [en]
 • การออกเสียงคำว่า Kupfer Kupfer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Mercurio Mercurio [es]
 • การออกเสียงคำว่า Calcio Calcio [it]
 • การออกเสียงคำว่า magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียงคำว่า silicon silicon [en]
 • การออกเสียงคำว่า iodine iodine [en]
 • การออกเสียงคำว่า tal tal [de]
 • การออกเสียงคำว่า Tritium Tritium [en]
 • การออกเสียงคำว่า neptunium neptunium [en]
 • การออกเสียงคำว่า plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียงคำว่า curium curium [en]
 • การออกเสียงคำว่า argon argon [en]
 • การออกเสียงคำว่า indium indium [en]
 • การออกเสียงคำว่า boron boron [en]
 • การออกเสียงคำว่า polonium polonium [en]
 • การออกเสียงคำว่า fermium fermium [en]
 • การออกเสียงคำว่า rhodium rhodium [en]
 • การออกเสียงคำว่า actinium actinium [en]
 • การออกเสียงคำว่า nickel nickel [en]
 • การออกเสียงคำว่า terbium terbium [en]
 • การออกเสียงคำว่า rod rod [en]