• การออกเสียงคำว่า carbònio carbònio [vec]
 • การออกเสียงคำว่า periodic table periodic table [en]
 • การออกเสียงคำว่า astatium astatium [ia]
 • การออกเสียงคำว่า kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียงคำว่า kadm kadm [pl]
 • การออกเสียงคำว่า aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียงคำว่า nickel nickel [en]
 • การออกเสียงคำว่า galio galio [es]
 • การออกเสียงคำว่า europium europium [de]
 • การออกเสียงคำว่า nobelium nobelium [de]
 • การออกเสียงคำว่า neptunium neptunium [en]
 • การออกเสียงคำว่า mendelevium mendelevium [en]
 • การออกเสียงคำว่า lawrencium lawrencium [de]
 • การออกเสียงคำว่า röntgenium röntgenium [de]
 • การออกเสียงคำว่า fermium fermium [en]
 • การออกเสียงคำว่า erbium erbium [en]
 • การออกเสียงคำว่า darmstadtium darmstadtium [en]
 • การออกเสียงคำว่า holmium holmium [de]
 • การออกเสียงคำว่า hafnium hafnium [en]
 • การออกเสียงคำว่า prazeodym prazeodym [pl]
 • การออกเสียงคำว่า gadolin gadolin [pl]
 • การออกเสียงคำว่า iterb iterb [pl]
 • การออกเสียงคำว่า neodym neodym [de]
 • การออกเสียงคำว่า tal tal [de]
 • การออกเสียงคำว่า pallad pallad [pl]
 • การออกเสียงคำว่า berkel berkel [nl]
 • การออกเสียงคำว่า hafn hafn [pl]
 • การออกเสียงคำว่า tul tul [ro]
 • การออกเสียงคำว่า ruten ruten [pl]
 • การออกเสียงคำว่า rod rod [en]