หมวดหมู่:

elemento químico

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงelemento químico

 • การออกเสียง : Calcio Calcio [it]
 • การออกเสียง : níquel níquel [pt]
 • การออกเสียง : tecnecio tecnecio [es]
 • การออกเสียง : praseodimio praseodimio [it]
 • การออกเสียง : hidrogênio hidrogênio [pt]
 • การออกเสียง : Bromo Bromo [eo]
 • การออกเสียง : roentgenio roentgenio [it]
 • การออกเสียง : terbio terbio [eo]
 • การออกเสียง : Francio Francio [eo]
 • การออกเสียง : bohrio bohrio [it]
 • การออกเสียง : hafnio hafnio [es]
 • การออกเสียง : meitnerio meitnerio [it]
 • การออกเสียง : dubnio dubnio [it]
 • การออกเสียง : rutherfordio rutherfordio [it]
 • การออกเสียง : seaborgio seaborgio [it]
 • การออกเสียง : cerio cerio [it]
 • การออกเสียง : talio talio [es]
 • การออกเสียง : rutenio rutenio [eo]
 • การออกเสียง : hassio hassio [it]
 • การออกเสียง : Einstenio Einstenio [es]
 • การออกเสียง : renio renio [it]
 • การออกเสียง : astatium astatium [ia]
 • การออกเสียง : livermorio livermorio [es]
 • การออกเสียง : disprosio disprosio [it]
 • การออกเสียง : ununpentio ununpentio [eo]
 • การออกเสียง : ununseptio ununseptio [eo]
 • การออกเสียง : ununtrio ununtrio [eo]
 • การออกเสียง : telurio telurio [es]
 • การออกเสียง : flerovio flerovio [es]
 • การออกเสียง : kriptônio kriptônio [pt]
 • การออกเสียง : promecio promecio [eo]
 • การออกเสียง : tantalio tantalio [it]
 • การออกเสียง : actinio actinio [es]
 • การออกเสียง : Lawrencio Lawrencio [es]
 • การออกเสียง : tequixquitl tequixquitl [nah]