หมวดหมู่:

egzamin

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegzamin

 • การออกเสียง : semestralny semestralny [pl]
 • การออกเสียง : wzrokowy wzrokowy [pl]
 • การออกเสียง : zaliczyć zaliczyć [pl]
 • การออกเสียง : niedopuszczone niedopuszczone [pl]
 • การออกเสียง : gruntowny gruntowny [pl]
 • การออกเสียง : przepytać przepytać [pl]
 • การออกเสียง : konkursowy konkursowy [pl]
 • การออกเสียง : przeegzaminować przeegzaminować [pl]
 • การออกเสียง : dopuszczenie dopuszczenie [pl]
 • การออกเสียง : komisyjny komisyjny [pl]
 • การออกเสียง : przedmaturalny przedmaturalny [pl]
 • การออกเสียง : zaliczony zaliczony [pl]
 • การออกเสียง : dopuszczanie dopuszczanie [pl]