หมวดหมู่:

Egyptian Arabic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEgyptian Arabic

 • การออกเสียงคำว่า مصري مصري [ar]
 • การออกเสียงคำว่า اتشرفنا اتشرفنا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زوج زوج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ساذجة ساذجة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مـلح مـلح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า خارج خارج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า شَجَر شَجَر [ar]
 • การออกเสียงคำว่า اخص اخص [ar]
 • การออกเสียงคำว่า امتى امتى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فلفل اسود فلفل اسود [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أيوه أيوه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مصرى مصرى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مجموعة مجموعة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ازاى ازاى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า سجاير سجاير [ar]
 • การออกเสียงคำว่า يا خبر أبيض يا خبر أبيض [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الجملة الفعلية الجملة الفعلية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جوانتي جوانتي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า صاحبات صاحبات [ar]
 • การออกเสียงคำว่า رِوِش رِوِش [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فطار فطار [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مهْجُوراً مهْجُوراً [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جنية جنية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بكرة بكرة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า استنتج استنتج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مستنية مستنية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جلاء جلاء [ar]
 • การออกเสียงคำว่า موبايلات موبايلات [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أخْرَجَ أخْرَجَ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أجزائه أجزائه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า حجاب حجاب [fa]
 • การออกเสียงคำว่า الجمع المكسّر الجمع المكسّر [ar]
 • การออกเสียงคำว่า معسل معسل [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أجاد أجاد [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جماعة جماعة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า النهارده النهارده [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الجَوْهَرِيُّ الجَوْهَرِيُّ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ابن خال ابن خال [ar]
 • การออกเสียงคำว่า محكمة الجنايات محكمة الجنايات [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أجساما أجساما [ar]
 • การออกเสียงคำว่า حاجةً حاجةً [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الجاي الجاي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า إجابته إجابته [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مجتهدة مجتهدة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า إتسرقت إتسرقت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الجماعَةُ الجماعَةُ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أجازة أجازة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า معلش معلش [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ممكن أشوف القايمة ممكن أشوف القايمة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الجزّار الجزّار [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جـِنية جـِنية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ساذج ساذج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مبرمِج مبرمِج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جزّار جزّار [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جهنّم جهنّم [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فراخ فراخ [fa]
 • การออกเสียงคำว่า أرجأْتُ أرجأْتُ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า كدا كدا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بجَنْبِ بجَنْبِ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า على طول على طول [ar]
 • การออกเสียงคำว่า حداشر حداشر [ar]
 • การออกเสียงคำว่า حسني مبارك حسني مبارك [ar]
 • การออกเสียงคำว่า علشان علشان [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تجوّزوه تجوّزوه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بلسطر بلسطر [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أجسامها أجسامها [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الجَوْهَرُ الجَوْهَرُ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ماحدش ماحدش [ar]
 • การออกเสียงคำว่า برتقاني برتقاني [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الرَجَاءْ الرَجَاءْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جِراح جِراح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جبلية جبلية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ازيِّك ازيِّك [ar]
 • การออกเสียงคำว่า استرجَعْتُ استرجَعْتُ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า خروج خروج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า إجبار إجبار [ar]
 • การออกเสียงคำว่า خميسة خميسة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า نَفَّضلي نَفَّضلي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า قُلِّي قُلِّي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า نضّارة شمس نضّارة شمس [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تواليت تواليت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تُفَّاح تُفَّاح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مِراة مِراة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า اجتاح اجتاح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า خالصين خالصين [ar]
 • การออกเสียงคำว่า عَمَّات عَمَّات [ar]
 • การออกเสียงคำว่า سِيَادتَك سِيَادتَك [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مُطَلَّقَة مُطَلَّقَة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تسجيل‏ تسجيل‏ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ولا حاجة ولا حاجة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า نجّار نجّار [ar]
 • การออกเสียงคำว่า المجتهد المجتهد [ar]
 • การออกเสียงคำว่า يوم الحدّ يوم الحدّ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า إتفَضَّلوا إتفَضَّلوا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า يَعني يَعني [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فَشْخ فَشْخ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بـَصّ بـَصّ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า اتفضلي اتفضلي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า برده برده [fa]