• การออกเสียงคำว่า конвергенцияле конвергенцияле [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һедж һедж [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кондоминимум кондоминимум [tt]
 • การออกเสียงคำว่า дискрецияле дискрецияле [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кооперативлаштырырга кооперативлаштырырга [tt]
 • การออกเสียงคำว่า өчкөнлекләр өчкөнлекләр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า консервацияләргә консервацияләргә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า конгрегация конгрегация [tt]
 • การออกเสียงคำว่า директивалы директивалы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า дисконтлы дисконтлы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тарификацияләргә тарификацияләргә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า dollarization dollarization [en]
 • การออกเสียงคำว่า recapitalisation recapitalisation [en]
 • การออกเสียงคำว่า undercapitalize undercapitalize [en]
 • การออกเสียงคำว่า undercapitalise undercapitalise [en]
 • การออกเสียงคำว่า undercapitalisation undercapitalisation [en]
 • การออกเสียงคำว่า undercapitalization undercapitalization [en]
 • การออกเสียงคำว่า Retrognose Retrognose [de]
 • การออกเสียงคำว่า Retrodiktion Retrodiktion [de]
 • การออกเสียงคำว่า Prognostik Prognostik [de]
 • การออกเสียงคำว่า Futurologie Futurologie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Prädiktion Prädiktion [de]
 • การออกเสียงคำว่า Erwartungsrechnung Erwartungsrechnung [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ist-Wird-Rechnung Ist-Wird-Rechnung [de]
 • การออกเสียงคำว่า Soll-Ist-Vergleich Soll-Ist-Vergleich [de]
 • การออกเสียงคำว่า Planziel Planziel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Leland T. Blank Leland T. Blank [en]
 • การออกเสียงคำว่า laissez-faire laissez-faire [en]
 • การออกเสียงคำว่า Doha-Runde Doha-Runde [de]
 • การออกเสียงคำว่า Coasean Coasean [en]