หมวดหมู่:

dziewiętnaście

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdziewiętnaście

  • บันทึกการออกเสียง : жвежв жвежв [abq] รอการออกเสียง
  • การออกเสียง : XIX
    XIX [pl]