หมวดหมู่:

dziewiętnaście

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdziewiętnaście

  • การออกเสียง : XIX XIX [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : жвежв жвежв [abq] รอการออกเสียง