หมวดหมู่:

dziesięć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdziesięć

  • การออกเสียง : 10 10 [en]
  • การออกเสียง : tool tool [en]
  • การออกเสียง : pięćdziesiąt pięćdziesiąt [pl]