หมวดหมู่:

dziecięca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdziecięca

  • การออกเสียง : łopatka
    łopatka [pl]
  • การออกเสียง : Odra
    Odra [cs]
  • การออกเสียง : onkologia
    onkologia [pl]