หมวดหมู่:

dziecięca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdziecięca

  • การออกเสียง : Odra Odra [cs]
  • การออกเสียง : onkologia onkologia [pl]
  • การออกเสียง : łopatka łopatka [pl]