หมวดหมู่:

działacz niepodległościowy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdziałacz niepodległościowy