หมวดหมู่:

dureń

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdureń

  • การออกเสียง : ciemnota ciemnota [pl]
  • การออกเสียง : durnia durnia [pl]
  • การออกเสียง : idiota idiota [pt]
  • การออกเสียง : kiep kiep [pl]
  • การออกเสียง : Matole Matole [pl]
  • การออกเสียง : matolstwo matolstwo [pl]
  • การออกเสียง : na durnia na durnia [pl]
  • การออกเสียง : pacan pacan [pl]