หมวดหมู่:

Dt. Nomen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDt. Nomen

  • การออกเสียง : sud
    sud [fr]