หมวดหมู่:

ds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงds

  • การออกเสียง : 多少 多少 [zh]