หมวดหมู่:

drzeć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdrzeć

  • การออกเสียง : drzeć koty z kimś drzeć koty z kimś [pl]
  • การออกเสียง : porozdzierać porozdzierać [pl]
  • การออกเสียง : naddzierać naddzierać [pl]
  • การออกเสียง : drzeć mordę drzeć mordę [pl]