• การออกเสียงคำว่า nettoyer dans les coins nettoyer dans les coins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Le lundi c'est ravioli Le lundi c'est ravioli [fr]
 • การออกเสียงคำว่า astiquer l'argenterie astiquer l'argenterie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mettre les patins mettre les patins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faire les cuivre faire les cuivre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า astiquer astiquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า encaustiquer encaustiquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dressing dressing [en]
 • การออกเสียงคำว่า cagibi cagibi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vide-poche vide-poche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า descente de lit descente de lit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า papier-toilette papier-toilette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tapis de bain tapis de bain [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ne pas inhaler ne pas inhaler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า corrosif corrosif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nocif nocif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า irritant irritant [en]
 • การออกเสียงคำว่า produits ménagers produits ménagers [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chaussettes qui traînent chaussettes qui traînent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faire ses chaussures faire ses chaussures [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Range ta chambre ! Range ta chambre ! [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Accroche tes vêtements ! Accroche tes vêtements ! [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Range tes chaussures ! Range tes chaussures ! [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faire un accroc faire un accroc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boite à couture boite à couture [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faire un ourlet faire un ourlet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า recoudre un bouton recoudre un bouton [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte battante porte battante [fr]
 • การออกเสียงคำว่า donner des vêtements donner des vêtements [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte Kazed porte Kazed [fr]