หมวดหมู่:

doh cha (hakka)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdoh cha (hakka)

  • การออกเสียง : 多謝 多謝 [nan]