หมวดหมู่:

dito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdito

  • การออกเสียง : déo
    déo [vec]